Wachtwoord vergeten Registreren
Zoeken
uitgebreid zoeken

Upload

Literair werk uploaden

Favoriet Werk

Laatste reactie van
profielfotoBen Zen
19 maart 2013
Vernon

Account-informatie
Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer je om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer je over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.
Please choose a password for your account; it must be at least 5 characters.
Nieuwsbrief
Wil je de nieuwsbrief van Literairwerk.nl ontvangen?
Persoonlijke gegevens
Wat is jouw voornaam?
Tussenvoegsel tussen voor- en achternaam, bijvoorbeeld: van der of 't
Geef hier je achternaam op.
Stel jezelf hier voor met een korte omschrijving.
Privacy
Uw accountnaam/nickname wordt altijd getoond, selecteer hier wie uw echte voor- en achternaam mag zien.
Bepaalt wie uw profielinformatie mag zien.
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Literairwerk.nl is een project van Stichting [werk] te Amsterdam. Bij het gebruiken van deze site zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Privacy statement

Stichting [werk] stelt het zeer op prijs dat je Literairwerk.nl bezoekt en gebruikt. We hechten aan het respecteren van je privacy en willen graag dat je je op onze site veilig kunt voelen.
Je kunt je profiel zo anoniem houden als je zelf wilt, zolang wij maar beschikken over een werkend e-mailadres van jou. Je mag je mailadres bekendmaken in je profiel, zodat anderen je kunnen mailen, maar je kunt het ook onzichtbaar houden voor andere bezoekers. Je mailadres gebruiken wij uitsluitend om met je te communiceren over je account of eventuele plaatsing van je werk in Literair e-tijdschrift [werk].
Wij zullen je e-mailadres niet aan derden verstrekken.
Fragmenten uit geplaatst werk mogen door Stichting [werk] worden gebruikt op de site Literairwerk.nl en in eventuele andere communicatie-uitingen over Literairwerk.nl of Literair e-tijdschrift [werk].

Copyright

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van Stichting [werk] openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Deze site is gebouwd in het opensource contentmanagementsysteem Drupal. De redactiemodule mag worden gebruikt door derden onder de bepalingen van de GNU-licentie GPL.
Het copyright van de geplaatste werken en overige content berust bij de auteur, eventueel onder toepassing van de gekozen Creative Commons-licenties. Gebruikers dienen zich te houden aan de copyrightbepalingen van de betreffende werken.
Het is ten strengste verboden om enig materiaal (tekst, beeld, foto, film en/of anderszins) te plaatsen waarbij inbreuk wordt gemaakt op het auteurs- of andere rechten van derden. De gebruiker vrijwaart Stichting [werk] van enige vordering te dien aangaande.

Huisregels

1. Wie zich registreert op Literairwerk.nl gaat automatisch akkoord met de huisregels. Wie zich niet aan de regels houdt of naar het oordeel van de moderatoren anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont, kan het recht om werk te plaatsen of te reageren op deze site tijdelijk of definitief ontnomen worden. Voorts kunnen de moderatoren berichten aanpassen of verwijderen. De leden verplichten zich de aanwijzingen van de moderatoren op te volgen.

2. Lidmaatschap van Literairwerk.nl staat open voor iedereen en is kosteloos. Minderjarige leden dienen toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers te hebben voor het deelnemen aan Literairwerk.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Literairwerk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. Aan het lidmaatschap kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Registeren kan alleen met een geldig e-mailadres. Geef een adreswijziging direct aan in je profiel, zodat redactie of moderatoren je kunnen bereiken.

Gedragsregels

4. Kritische reacties op geplaatst werk zijn van harte welkom, maar wij hechten aan een aangename en veilige sfeer. Realiseer je altijd dat het moed vereist om een tekst aan kritische lezers voor te leggen. Blijf daarom altijd hoffelijk en vriendelijk. Ronduit verboden is:

a. beledigen en uitschelden van medebezoekers

b. discriminatie en racisme

c. spammen

d. reclame maken, tenzij voor je eigen literaire werk

e. smaad/laster

f. linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites)

g. plaatsen van illegaal materiaal (zoals kinderporno)

h. plaatsen van werk dat niet van jouw eigen hand is

5. De richtlijn is om maximaal drie werken per week te plaatsen. Zo creëren schrijvers voor zichzelf ruimte om feedback ter harte te nemen en te werken aan nieuwe, verbeterde versies. Tegelijkertijd voorkomt het dat andere schrijvers ondergesneeuwd raken door veelschrijvers.

6. De huisregels zijn opgesteld om bezoekers te beschermen en een goede sfeer op de site te bevorderen. Wanneer iemand zich niet aan de voorwaarden houdt, kunnen gebruikers dat melden door op de button ‘dit is niet oké’ te klikken of de moderatoren een e-mail te zenden.

Aansprakelijkheid

7. Deelnemers gebruiken de site Literairwerk.nl geheel op eigen risico. Stichting [werk], haar bestuursleden en redacteuren en de ontwikkelaars, beheerders en moderatoren van deze site zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid Literairwerk.nl te kunnen raadplegen.

8. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan Literairwerk.nl is het mogelijk dat de site niet altijd optimaal werkt, volledig up to date is of wellicht foutieve informatie bevat.

9. De content op Literairwerk.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers. Stichting [werk] en de bouwers, beheerders, moderatoren en redactie van deze site zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content of het plaatsen daarvan. Commentaar en opmerkingen op de site geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Stichting [werk], haar bestuursleden en redacteuren en de ontwikkelaars, beheerders en moderatoren van deze site kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud.

Bevoegdheden en rechten redactie en moderatoren

10. Stichting [werk], haar bestuursleden en redacteuren en de ontwikkelaars, beheerders en moderatoren van deze site zijn te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website te verwijderen indien dit materiaal naar oordeel van Stichting [werk] in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, naar het oordeel van Stichting [werk], de verdere toegang tot c.q. deelname aan de site voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen. De redactie kan haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer overdragen aan een derde.

Toepasselijk recht

11. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Technische eisen

12. De website en de redactietool werken het beste met een moderne webbrowser zoals Google Chrome, Apple Safari of Mozilla FireFox. Ook Microsoft Internet Explorer 8 wordt ondersteund. Oudere versies van deze browsers werken minder optimaal.

Wijzigingen 

13. Stichting [werk] behoudt het recht om deze voorwaarden te wijzingen; lees ze daarom af en toe nog eens door.

Amsterdam, 10 oktober 2010

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door
Volg ons via